"Pojednanie"
Ruch Obywatelski

Zarys programowy

Program Ruchu Obywatelskiego „Nasza Prawda”
Przedstawiamy wstępne założenia programowe ruchu i ich krótki opis, aby wszyscy wiedzieli co jak i dlaczego. W miarę jak będziemy rosnąć w siłę program będzie modyfikowany w oparciu o sugestie członków, niemniej główna linia programowa pozostanie zachowana.


1) Reforma systemu emerytalnego - Zniesienie zasady solidarności międzypokoleniowej, Wprowadzenie emerytur obywatelskich likwidacja ZUS i KRUS. Wprowadzenie w zamian systemu samodzielnego oszczędzania na własna emeryturę, swobody ubezpieczonego jak chodzi o sposób oszczędzania i dziedziczenia składek.

Jak jest obecnie? Kowalski co miesiąc z wynagrodzenia ma potrącaną składkę na ZUS i OFE do tego dobrowolnie może sobie oszczędzać na emeryturę w tzw. trzecim filarze. Część składki emerytalnej wędrująca na ZUS tak naprawdę pracuje niewiadomo na co (wmawia się Kowalskiemu że na emeryturę jego ojca)  druga część z OFE jest inwestowana na giełdzie (to dopiero hardkor) o ile oczywiście rząd nie uzna, że w interesie Kowalskiego jest, aby kasa z OFE przeszła do ZUS (bo komuś tam w rządzie przyszła ochota na ośmiorniczkę), a na co kasa pracuje w ZUS patrz wyżej. Po naszej reformie Kowalski będzie sam decydował co ze swoją obowiązkową składką zrobić. Jego pracodawca będzie zobowiązany dać Kowalskiemu do podpisu oświadczenie następującej treści: Ja Kowalski proszę ,aby moją składkę emerytalną przelewać na ,konto, lokatę fundusz czy co tam jeszcze banki po wprowadzeniu zmian wymyślą. Kowalski również na wypadek swego zejścia śmiertelnego przed emeryturą wyznaczy szczęśliwego spadkobiercę zaoszczędzonej przez siebie kasy i w ten sposób wyznaczony szczęściarz spędzi sobie emeryturę pod palmami. Proste i uczciwe jednak ONI tego Wam w życiu nie wprowadzą bo stracili by możliwość obsadzania stołków w ZUS. Do tego proponujemy ,aby w trosce o tych którym powinie się w tym oszczędzaniu noga wprowadzić emeryturę obywatelską w wysokości minimum pozwalającego choćby na to ,aby emeryt taki nie musiał kończyć pod przysłowiowym mostem.
 
2) Reforma służby zdrowia - Likwidacja NFZ wprowadzenie ubezpieczeń zdrowotnych.
Jak jest? W konstytucji mamy zapisane prawo do bezpłatnej opieki medycznej. Bezpłatność ta jest pewnego rodzaju fikcją ponieważ swoje leczenie finansujemy z odciąganej nam z wynagrodzeń składki zdrowotnej , którą dysponuje NFZ. Nasza składka zdrowotna pokrywa koszty takie jak: Siedziby NFZ samochody dla urzędasów z NFZ pensje dla urzędasów z NFZ ,a jak już pokryje wszystkie potrzeby NFZ to ochłap który zostaje przeznaczony jest na paliwo do karetki która wozi nas po szpitalach tak długo aż się wkurzymy i umrzemy. Wtedy rzecz nagłaśnia telewizja i mamy swoje pięć minut sławy.
 
Co proponujemy? - Jak wyżej –likwidację urzędniczej hydry i wykorzystanie istniejących już towarzystw ubezpieczeniowych do których będziemy wpłacać naszą składkę zdrowotną. One maja już wybudowane siedziby kupione samochody a swoich pracowników wynagradzają i bez naszej składki, więc możemy być spokojni że lwia jej część będzie „szła za nami” do lekarza. Oczywiście musi w parze z tym rozwiązaniem iść sensowny koszyk gwarantowanych świadczeń medycznych z takiego ubezpieczenia pokrywanych. W przypadku bardzo drogich operacji ratujących życie widzimy tez wspomagającą rolę państwa.
 
3) Reformy gospodarcze. – Walka z bezrobociem. Ułatwienia dla przedsiębiorców tworzących miejsca pracy przy równoczesnym zwiększeniu roli PIP w celu zapobieżenia patologiom,objęcie tzw śmieciówek niektórymi przepisami kodeksu pracy, zrównanie w prawach kapitału polskiego z zachodnim. Odbudowa polskiego przemysłu.Zwiększenie dostępności  zasiłku dla bezrobotnych,pomoc finansowa dla bezrobotnych w wieku 50+.Zwiększenie pomocy socjalnej państwa dla obywateli uczciwa weryfikacja przyznanych rent , grup inwalidzkich i zasiłków.

Krótko rozwińmy ten punkt: przyczyną niskich płac w Polsce jest bezrobocie i znikoma pomoc dla bezrobotnych które sprawiają ze przedsiębiorcy w myśl ruskiej doktryny wojennej „ludiej u nas mnogo” nie musza się starać o pracownika i dlatego nie cenią jego pracy. Jednak tylko z ich pomocą możemy to bezrobocie zmniejszyć,więc należy ułatwiać im życie gdzie tylko to jest możliwe.Pomoc nie oznacza jednak tolerancji dla patologii i łamania praw pracowniczych stąd zwiększenie uprawnień PIP i jej aktywna rola w walce z nimi.osobny temat to montownie i hipermarkety Teraz mamy w Polsce prawo które ściga i gnębi Zusami i podatkami babcię sprzedającą pietruszkę na bazarku podczas gdy hipermarkety wypompowują rocznie z Polski miliardy złotych, a do tego niszczą nieuczciwą konkurencją małe sklepiki z których utrzymują się często całe rodziny. Podatek obrotowy jest krokiem w dobrym kierunku, ale też jest krokiem dalece niewystarczającym. Szczegółowe sposoby walki z bezrobociem omówimy w terminie bardziej zbliżonym do wyborów. Nie możemy odkrywać wszystkich swoich kart. Jasno mówimy na razie tylko o pomysłach co do których mamy 100% pewności że żadne POPISY ich nam nie ukradną i nie wprowadzą. Drugim sposobem na wzrost płac jest zwiekszenie pomocy socjalnej państwa dla obywateli. Na dzień dzisiejszy 86% bezrobotnych nie ma prawa do zasiłku dla bezrobotnych, a maksymalne  progi kwot umozliwiających samodzielną egzystencję wg których panstwo przyznaje zasiłki socjalne są śmiesznie niskie. To też powoduje że ludzie godzą się na wszystko byle tylko mieć pacę Tak dalej byc nie może.Zdajemy sobie sprawę że zrodzi to pole do nadużyć ,ale łatwo sobie z tym poradzimy. Wyłudzanie zasiłków dla bezrobotnych przez osoby pracujące można ukrócić poprzez przepisy zmuszające "pobieraczy " do częstego meldowania się w pośredniaku,a w przypadku socjala to już "ciężko pracujący podatnicy"sami nam doniosą uprzejmie kto bierze socjal a kupił sobie bułkę zamiast najtańszego chlebka .


4) Reforma systemu podatkowego – Uproszczenie i ujednolicenie systemu podatkowego. Likwidacja wszelkich ulg i odliczeń przy jednoczesnym wzroście kwoty wolnej od podatku (przynajmniej 20 000) co spowoduje, że ludzie najmniej zarabiający nie będą praktycznie płacić podatków. Przyspieszenie drogi odwoławczej dla podatników, na których US nałożył karę. Jednocześnie wstrzymanie egzekucji nałożonej kary do zakończenia postępowania odwoławczego. Powinno to pozwolić uniknięciu sytuacji w której przez błędne decyzje urzędników firmy ogłaszają upadłość, ludzie tracą pracę a procesy odwoławcze trwają latami.
 
5) Reformy polityczne - Postulujemy: Zniesienie finansowania partii politycznych z budżetu państwa, ograniczenie liczby samorządowców, zmniejszenie liczby urzędników na wszystkich szczeblach administracji państwowej, likwidację senatu, likwidację urzędu prezydenta, Zmniejszenie liczby posłów,wprowadzenie limitu kadencji posła.Zniesienie immunitetów,co pozwoli na sciganie i bezwzgledne karanie nadużyć aparatu władzy.

6) ŚWIATOPOGLĄD - Postulujemy wprowadzenie rozdziału państwa od kościoła ,zerwanie konkordatu który kosztuje nas wszystkich blisko 2 miliardy złotych rocznie. Przerzucenie na kościół kosztów nauczania religii w szkołach,(możliwe wyprowadzenie przedmiotu religia powrotem do kościoła), koniec z kościelnym państwem w państwie (tak, tak panie Rydzyk Pana jako katolika prawo też zacznie obowiązywać), zdecydowana walka z pedofilią i pociągnięcie winnych jej do odpowiedzialności przed polskim sądem. Kasy fiskalne dla księży. Likwidacja funduszu kościelnego.
 
W państwie rządzonym przez nasza partię nikt nie będzie zaglądał nikomu pod pierzynę i nie będzie wnikał czy śpi pod nią chłop z chłopem czy baba z babą, kontrowersyjne zagadnienia typu IN VITRO czy prawo aborcyjne oddamy pod ocenę społeczeństwa rozpisując referendum na ten temat.


Do dyskusji na temat programu zapraszamy na nasze Forum Dyskusyjne